สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2018   70  
2 Dec 2018   70  
3 Dec 2018   76  
4 Dec 2018   55  
5 Dec 2018   34  
6 Dec 2018   35  
7 Dec 2018   46  
8 Dec 2018   46  
9 Dec 2018   45  
10 Dec 2018   42  
11 Dec 2018   48  
12 Dec 2018   59  
13 Dec 2018   44  
14 Dec 2018   49  
15 Dec 2018   0  
16 Dec 2018   0  
17 Dec 2018   0  
18 Dec 2018   0  
19 Dec 2018   0  
20 Dec 2018   0  
21 Dec 2018   0  
22 Dec 2018   0  
23 Dec 2018   0  
24 Dec 2018   0  
25 Dec 2018   0  
26 Dec 2018   0  
27 Dec 2018   0  
28 Dec 2018   0  
29 Dec 2018   0  
30 Dec 2018   0  
31 Dec 2018   0