สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2018   9  
2 Oct 2018   20  
3 Oct 2018   21  
4 Oct 2018   31  
5 Oct 2018   23  
6 Oct 2018   21  
7 Oct 2018   14  
8 Oct 2018   25  
9 Oct 2018   34  
10 Oct 2018   32  
11 Oct 2018   29  
12 Oct 2018   31  
13 Oct 2018   19  
14 Oct 2018   21  
15 Oct 2018   29  
16 Oct 2018   26  
17 Oct 2018   20  
18 Oct 2018   15  
19 Oct 2018   23  
20 Oct 2018   23  
21 Oct 2018   25  
22 Oct 2018   23  
23 Oct 2018   20  
24 Oct 2018   29  
25 Oct 2018   27  
26 Oct 2018   48  
27 Oct 2018   30  
28 Oct 2018   27  
29 Oct 2018   28  
30 Oct 2018   26  
31 Oct 2018   54