สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2018   66  
2 Nov 2018   62  
3 Nov 2018   22  
4 Nov 2018   30  
5 Nov 2018   47  
6 Nov 2018   71  
7 Nov 2018   56  
8 Nov 2018   60  
9 Nov 2018   59  
10 Nov 2018   72  
11 Nov 2018   62  
12 Nov 2018   67  
13 Nov 2018   74  
14 Nov 2018   79  
15 Nov 2018   68  
16 Nov 2018   74  
17 Nov 2018   65  
18 Nov 2018   62  
19 Nov 2018   66  
20 Nov 2018   20  
21 Nov 2018   19  
22 Nov 2018   29  
23 Nov 2018   13  
24 Nov 2018   31  
25 Nov 2018   30  
26 Nov 2018   37  
27 Nov 2018   41  
28 Nov 2018   31  
29 Nov 2018   30  
30 Nov 2018   58