สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2018   70  
2 Dec 2018   70  
3 Dec 2018   76  
4 Dec 2018   55  
5 Dec 2018   34  
6 Dec 2018   35  
7 Dec 2018   46  
8 Dec 2018   46  
9 Dec 2018   45  
10 Dec 2018   42  
11 Dec 2018   48  
12 Dec 2018   59  
13 Dec 2018   44  
14 Dec 2018   49  
15 Dec 2018   44  
16 Dec 2018   25  
17 Dec 2018   29  
18 Dec 2018   50  
19 Dec 2018   40  
20 Dec 2018   34  
21 Dec 2018   33  
22 Dec 2018   33  
23 Dec 2018   38  
24 Dec 2018   32  
25 Dec 2018   38  
26 Dec 2018   34  
27 Dec 2018   34  
28 Dec 2018   51  
29 Dec 2018   54  
30 Dec 2018   53  
31 Dec 2018   26