สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2018   18  
2 May 2018   16  
3 May 2018   11  
4 May 2018   12  
5 May 2018   11  
6 May 2018   11  
7 May 2018   10  
8 May 2018   13  
9 May 2018   14  
10 May 2018   16  
11 May 2018   6  
12 May 2018   4  
13 May 2018   5  
14 May 2018   5  
15 May 2018   5  
16 May 2018   7  
17 May 2018   16  
18 May 2018   5  
19 May 2018   4  
20 May 2018   6  
21 May 2018   3  
22 May 2018   7  
23 May 2018   5  
24 May 2018   0  
25 May 2018   2  
26 May 2018   2  
27 May 2018   4  
28 May 2018   7  
29 May 2018   3  
30 May 2018   3  
31 May 2018   3