สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2018   4  
2 Jun 2018   0  
3 Jun 2018   3  
4 Jun 2018   13  
5 Jun 2018   11  
6 Jun 2018   6  
7 Jun 2018   15  
8 Jun 2018   15  
9 Jun 2018   9  
10 Jun 2018   5  
11 Jun 2018   5  
12 Jun 2018   6  
13 Jun 2018   7  
14 Jun 2018   10  
15 Jun 2018   3  
16 Jun 2018   9  
17 Jun 2018   3  
18 Jun 2018   12  
19 Jun 2018   16  
20 Jun 2018   33  
21 Jun 2018   43  
22 Jun 2018   19  
23 Jun 2018   18  
24 Jun 2018   11  
25 Jun 2018   5  
26 Jun 2018   11  
27 Jun 2018   6  
28 Jun 2018   6  
29 Jun 2018   13  
30 Jun 2018   10