สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2018   25  
2 Sep 2018   21  
3 Sep 2018   30  
4 Sep 2018   30  
5 Sep 2018   73  
6 Sep 2018   21  
7 Sep 2018   24  
8 Sep 2018   26  
9 Sep 2018   26  
10 Sep 2018   40  
11 Sep 2018   57  
12 Sep 2018   72  
13 Sep 2018   56  
14 Sep 2018   54  
15 Sep 2018   55  
16 Sep 2018   26  
17 Sep 2018   29  
18 Sep 2018   23  
19 Sep 2018   24  
20 Sep 2018   25  
21 Sep 2018   22  
22 Sep 2018   35  
23 Sep 2018   19  
24 Sep 2018   19  
25 Sep 2018   9  
26 Sep 2018   23  
27 Sep 2018   8  
28 Sep 2018   5  
29 Sep 2018   19  
30 Sep 2018   23