สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   14  
2 Jan 2019   47  
3 Jan 2019   54  
4 Jan 2019   54  
5 Jan 2019   55  
6 Jan 2019   56  
7 Jan 2019   40  
8 Jan 2019   38  
9 Jan 2019   54  
10 Jan 2019   53  
11 Jan 2019   7  
12 Jan 2019   0  
13 Jan 2019   0  
14 Jan 2019   0  
15 Jan 2019   0  
16 Jan 2019   0  
17 Jan 2019   0  
18 Jan 2019   0  
19 Jan 2019   0  
20 Jan 2019   0  
21 Jan 2019   0  
22 Jan 2019   0  
23 Jan 2019   0  
24 Jan 2019   69  
25 Jan 2019   62  
26 Jan 2019   57  
27 Jan 2019   60  
28 Jan 2019   62  
29 Jan 2019   27  
30 Jan 2019   12  
31 Jan 2019   23