สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2019   19  
2 Nov 2019   9  
3 Nov 2019   12  
4 Nov 2019   16  
5 Nov 2019   10  
6 Nov 2019   4  
7 Nov 2019   22  
8 Nov 2019   11  
9 Nov 2019   32  
10 Nov 2019   68  
11 Nov 2019   12  
12 Nov 2019   17  
13 Nov 2019   5  
14 Nov 2019   9  
15 Nov 2019   31  
16 Nov 2019   13  
17 Nov 2019   9  
18 Nov 2019   16  
19 Nov 2019   8  
20 Nov 2019   10  
21 Nov 2019   11  
22 Nov 2019   12  
23 Nov 2019   20  
24 Nov 2019   18  
25 Nov 2019   14  
26 Nov 2019   32  
27 Nov 2019   7  
28 Nov 2019   23  
29 Nov 2019   13  
30 Nov 2019   14