สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2019   18  
2 Apr 2019   18  
3 Apr 2019   9  
4 Apr 2019   11  
5 Apr 2019   15  
6 Apr 2019   15  
7 Apr 2019   7  
8 Apr 2019   17  
9 Apr 2019   22  
10 Apr 2019   18  
11 Apr 2019   18  
12 Apr 2019   5  
13 Apr 2019   6  
14 Apr 2019   8  
15 Apr 2019   22  
16 Apr 2019   18  
17 Apr 2019   20  
18 Apr 2019   13  
19 Apr 2019   9  
20 Apr 2019   9  
21 Apr 2019   6  
22 Apr 2019   16  
23 Apr 2019   26  
24 Apr 2019   12  
25 Apr 2019   6  
26 Apr 2019   8  
27 Apr 2019   15  
28 Apr 2019   5  
29 Apr 2019   12  
30 Apr 2019   17