สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2019   11  
2 May 2019   4  
3 May 2019   6  
4 May 2019   8  
5 May 2019   12  
6 May 2019   16  
7 May 2019   6  
8 May 2019   19  
9 May 2019   14  
10 May 2019   17  
11 May 2019   6  
12 May 2019   8  
13 May 2019   9  
14 May 2019   22  
15 May 2019   11  
16 May 2019   20  
17 May 2019   14  
18 May 2019   7  
19 May 2019   7  
20 May 2019   8  
21 May 2019   13  
22 May 2019   21  
23 May 2019   10  
24 May 2019   18  
25 May 2019   15  
26 May 2019   16  
27 May 2019   13  
28 May 2019   14  
29 May 2019   7  
30 May 2019   11  
31 May 2019   15