สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2019   18  
2 Jun 2019   7  
3 Jun 2019   6  
4 Jun 2019   19  
5 Jun 2019   19  
6 Jun 2019   8  
7 Jun 2019   6  
8 Jun 2019   17  
9 Jun 2019   13  
10 Jun 2019   19  
11 Jun 2019   11  
12 Jun 2019   9  
13 Jun 2019   14  
14 Jun 2019   12  
15 Jun 2019   13  
16 Jun 2019   11  
17 Jun 2019   17  
18 Jun 2019   10  
19 Jun 2019   2  
20 Jun 2019   0  
21 Jun 2019   0  
22 Jun 2019   0  
23 Jun 2019   0  
24 Jun 2019   0  
25 Jun 2019   12  
26 Jun 2019   12  
27 Jun 2019   15  
28 Jun 2019   12  
29 Jun 2019   11  
30 Jun 2019   13