สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2019   11  
2 Sep 2019   15  
3 Sep 2019   18  
4 Sep 2019   13  
5 Sep 2019   25  
6 Sep 2019   29  
7 Sep 2019   11  
8 Sep 2019   31  
9 Sep 2019   19  
10 Sep 2019   17  
11 Sep 2019   18  
12 Sep 2019   14  
13 Sep 2019   15  
14 Sep 2019   11  
15 Sep 2019   17  
16 Sep 2019   16  
17 Sep 2019   21  
18 Sep 2019   20  
19 Sep 2019   18  
20 Sep 2019   8  
21 Sep 2019   5  
22 Sep 2019   2  
23 Sep 2019   13  
24 Sep 2019   14  
25 Sep 2019   27  
26 Sep 2019   15  
27 Sep 2019   17  
28 Sep 2019   14  
29 Sep 2019   8  
30 Sep 2019   13