สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2020   16  
2 Jan 2020   19  
3 Jan 2020   13  
4 Jan 2020   16  
5 Jan 2020   6  
6 Jan 2020   22  
7 Jan 2020   39  
8 Jan 2020   26  
9 Jan 2020   11  
10 Jan 2020   30  
11 Jan 2020   25  
12 Jan 2020   13  
13 Jan 2020   10  
14 Jan 2020   28  
15 Jan 2020   20  
16 Jan 2020   19  
17 Jan 2020   15  
18 Jan 2020   19  
19 Jan 2020   23  
20 Jan 2020   14  
21 Jan 2020   23  
22 Jan 2020   28  
23 Jan 2020   19  
24 Jan 2020   19  
25 Jan 2020   15  
26 Jan 2020   17  
27 Jan 2020   27  
28 Jan 2020   18  
29 Jan 2020   29  
30 Jan 2020   13  
31 Jan 2020   27