สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2020   43  
2 Oct 2020   32  
3 Oct 2020   23  
4 Oct 2020   46  
5 Oct 2020   47  
6 Oct 2020   22  
7 Oct 2020   39  
8 Oct 2020   40  
9 Oct 2020   16  
10 Oct 2020   47  
11 Oct 2020   33  
12 Oct 2020   75  
13 Oct 2020   48  
14 Oct 2020   32  
15 Oct 2020   21  
16 Oct 2020   24  
17 Oct 2020   21  
18 Oct 2020   22  
19 Oct 2020   23  
20 Oct 2020   19  
21 Oct 2020   23  
22 Oct 2020   25  
23 Oct 2020   32  
24 Oct 2020   26  
25 Oct 2020   28  
26 Oct 2020   19  
27 Oct 2020   0  
28 Oct 2020   0  
29 Oct 2020   0  
30 Oct 2020   0  
31 Oct 2020   0