สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2020   7  
2 Feb 2020   18  
3 Feb 2020   22  
4 Feb 2020   12  
5 Feb 2020   14  
6 Feb 2020   21  
7 Feb 2020   25  
8 Feb 2020   14  
9 Feb 2020   18  
10 Feb 2020   18  
11 Feb 2020   29  
12 Feb 2020   23  
13 Feb 2020   18  
14 Feb 2020   11  
15 Feb 2020   24  
16 Feb 2020   21  
17 Feb 2020   44  
18 Feb 2020   23  
19 Feb 2020   16  
20 Feb 2020   31  
21 Feb 2020   40  
22 Feb 2020   25  
23 Feb 2020   26  
24 Feb 2020   33  
25 Feb 2020   41  
26 Feb 2020   32  
27 Feb 2020   27  
28 Feb 2020   40  
29 Feb 2020   17