สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2020   0  
2 Mar 2020   33  
3 Mar 2020   34  
4 Mar 2020   42  
5 Mar 2020   46  
6 Mar 2020   52  
7 Mar 2020   33  
8 Mar 2020   25  
9 Mar 2020   19  
10 Mar 2020   18  
11 Mar 2020   29  
12 Mar 2020   28  
13 Mar 2020   46  
14 Mar 2020   30  
15 Mar 2020   42  
16 Mar 2020   31  
17 Mar 2020   35  
18 Mar 2020   37  
19 Mar 2020   42  
20 Mar 2020   50  
21 Mar 2020   30  
22 Mar 2020   38  
23 Mar 2020   26  
24 Mar 2020   39  
25 Mar 2020   26  
26 Mar 2020   48  
27 Mar 2020   37  
28 Mar 2020   36  
29 Mar 2020   36  
30 Mar 2020   30  
31 Mar 2020   33