สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2020   45  
2 Apr 2020   36  
3 Apr 2020   34  
4 Apr 2020   47  
5 Apr 2020   42  
6 Apr 2020   33  
7 Apr 2020   35  
8 Apr 2020   40  
9 Apr 2020   52  
10 Apr 2020   27  
11 Apr 2020   23  
12 Apr 2020   25  
13 Apr 2020   15  
14 Apr 2020   21  
15 Apr 2020   40  
16 Apr 2020   22  
17 Apr 2020   15  
18 Apr 2020   10  
19 Apr 2020   15  
20 Apr 2020   27  
21 Apr 2020   24  
22 Apr 2020   32  
23 Apr 2020   39  
24 Apr 2020   33  
25 Apr 2020   29  
26 Apr 2020   33  
27 Apr 2020   41  
28 Apr 2020   32  
29 Apr 2020   41  
30 Apr 2020   63