สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2020   44  
2 May 2020   32  
3 May 2020   34  
4 May 2020   32  
5 May 2020   34  
6 May 2020   43  
7 May 2020   30  
8 May 2020   37  
9 May 2020   40  
10 May 2020   26  
11 May 2020   32  
12 May 2020   35  
13 May 2020   50  
14 May 2020   44  
15 May 2020   47  
16 May 2020   27  
17 May 2020   40  
18 May 2020   35  
19 May 2020   24  
20 May 2020   22  
21 May 2020   19  
22 May 2020   33  
23 May 2020   16  
24 May 2020   16  
25 May 2020   23  
26 May 2020   11  
27 May 2020   25  
28 May 2020   17  
29 May 2020   37  
30 May 2020   19  
31 May 2020   17