สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2020   17  
2 Jun 2020   18  
3 Jun 2020   15  
4 Jun 2020   20  
5 Jun 2020   29  
6 Jun 2020   30  
7 Jun 2020   28  
8 Jun 2020   23  
9 Jun 2020   19  
10 Jun 2020   30  
11 Jun 2020   26  
12 Jun 2020   64  
13 Jun 2020   20  
14 Jun 2020   22  
15 Jun 2020   66  
16 Jun 2020   37  
17 Jun 2020   31  
18 Jun 2020   32  
19 Jun 2020   39  
20 Jun 2020   29  
21 Jun 2020   29  
22 Jun 2020   25  
23 Jun 2020   89  
24 Jun 2020   33  
25 Jun 2020   20  
26 Jun 2020   29  
27 Jun 2020   21  
28 Jun 2020   16  
29 Jun 2020   26  
30 Jun 2020   20