สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2020   21  
2 Jul 2020   17  
3 Jul 2020   19  
4 Jul 2020   20  
5 Jul 2020   11  
6 Jul 2020   20  
7 Jul 2020   26  
8 Jul 2020   25  
9 Jul 2020   35  
10 Jul 2020   27  
11 Jul 2020   16  
12 Jul 2020   32  
13 Jul 2020   20  
14 Jul 2020   34  
15 Jul 2020   25  
16 Jul 2020   33  
17 Jul 2020   10  
18 Jul 2020   22  
19 Jul 2020   26  
20 Jul 2020   35  
21 Jul 2020   29  
22 Jul 2020   30  
23 Jul 2020   19  
24 Jul 2020   25  
25 Jul 2020   22  
26 Jul 2020   15  
27 Jul 2020   13  
28 Jul 2020   19  
29 Jul 2020   25  
30 Jul 2020   23  
31 Jul 2020   31