สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2020   15  
2 Aug 2020   15  
3 Aug 2020   19  
4 Aug 2020   29  
5 Aug 2020   29  
6 Aug 2020   26  
7 Aug 2020   18  
8 Aug 2020   19  
9 Aug 2020   39  
10 Aug 2020   25  
11 Aug 2020   34  
12 Aug 2020   22  
13 Aug 2020   38  
14 Aug 2020   37  
15 Aug 2020   27  
16 Aug 2020   11  
17 Aug 2020   21  
18 Aug 2020   37  
19 Aug 2020   24  
20 Aug 2020   21  
21 Aug 2020   36  
22 Aug 2020   20  
23 Aug 2020   28  
24 Aug 2020   20  
25 Aug 2020   25  
26 Aug 2020   34  
27 Aug 2020   32  
28 Aug 2020   42  
29 Aug 2020   31  
30 Aug 2020   22  
31 Aug 2020   39