สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2020   28  
2 Sep 2020   24  
3 Sep 2020   38  
4 Sep 2020   30  
5 Sep 2020   23  
6 Sep 2020   19  
7 Sep 2020   25  
8 Sep 2020   59  
9 Sep 2020   30  
10 Sep 2020   29  
11 Sep 2020   29  
12 Sep 2020   39  
13 Sep 2020   31  
14 Sep 2020   36  
15 Sep 2020   43  
16 Sep 2020   35  
17 Sep 2020   36  
18 Sep 2020   26  
19 Sep 2020   20  
20 Sep 2020   35  
21 Sep 2020   21  
22 Sep 2020   38  
23 Sep 2020   18  
24 Sep 2020   36  
25 Sep 2020   34  
26 Sep 2020   23  
27 Sep 2020   16  
28 Sep 2020   29  
29 Sep 2020   45  
30 Sep 2020   35